Реализирани обекти

Възложител: Фуражен Завод ООД

Назад

Възложител: Фуражен Завод ООД

СИЛОЗНА СКЛАДОВА БАЗА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБОРОТНИ ЗЪРНЕНИ СУРОВИНИ И КОМПОНЕНТИ, ЦЕХ ЗА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА, ВЕДОМСТВЕНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ в П.И.№ 10238.0.107, стопански двор с. Васил Левски, общ. Търговище

Силозна складова база за съхраняване на оборотни зърнени суровини и компоненти и Ведомствена бензиностанция, със ЗП=464,40м2 и ЗПТЕХНОЛОГИЧНИ ПЪТИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ОТКРИТИ ПЛОЩИ=1281,11м2

Назад