Нашите обекти

До момента „Еко Стил Строй 90” ЕООД е изпълнила следните строежи:

 • Жилищна кооперация;
 • Обекти на МВР – гр. Търговище с ремонтни дейности, инсталации, саниране и монтаж на специално оборудване;
 • Саниране и ремонт на 4 жилищни сгради и апартаменти;
 • Селскостопански навеси и съоръжения с площ 4000 м2, Подмяна на покривни и стенни обшивки на сгради с площ над 2000 м2, Метални конструкции, Конструктивно укрепване на сгради;
 • Обекти на територията на „АЛКОМЕТ” АД – Леярна шахта и фундамент на кота -10,00м, Ремонт на покривна конструкция и покр. панели на Пресов цех, подземно сондиране на кота -10,00 и др.;
 • Подмяна на обшивка покрив с еталбонд на ОД на МВР гр.Търговище;
 • Ремонтни СМР в ТМТ „Цар.Симеон Велики”;
 • "Ремонт на покрив и вътрешен ремонт Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов", гр. Търговище”;
 • Текущ ремонт на помещенията на Сметна палата – Търговище;
 • Основен ремонт на сватбена зала с. Тъкач, община Каолиново;
 • СМР на обект Кибер – център „Америка за България” които включва кабинетите, коридор и фоайе на ІІІ етаж на ІІ СОУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище;
 • Ремонт на прилежаща инфраструктура на ПГТЛП –гр. Омуртаг с цел осигуряване на достъп до учебното заведение на деца с увреждания;
 • ЦДГ №1 „Веселушко” гр. Търговище с Възложител Община Търговище – ремонтни дейности по хидроизолация на покрив, саниране, инсталации и монтаж на специално оборудване;
 • МБАЛ АД гр. Шумен Демонтаж Боядисване, Шпакловане, Фаянсова облицовка, Настилка с теракотни плочи, Доставка и монтаж на ламинат, ВиК инсталация, ЕЛ. Инсталация, Доставка и монтаж на безжична сестринска повиквателна;
 • „Ремонт на покрив на „МБАЛ Шумен” АД” със средства на Алкомет АД гр. Шумен и други малки частни обекти със санитарен характер.