Дейности


Дружеството извършва разнородно по вид строителство:

 • промишлено 
 • жилищно 
 • социално – битово - от фундаментите на конструкцията до последните довършителни работи и обзавеждане на сградите  
 • инфраструктурни и линейни обекти 
 • стоманобетонни и метални конструкции
 • транспортно строителство
 • ел. инсталации

Също така извършва частично и пълно саниране на промишлени, жилищни и административни сгради:

 • полагане на топло и хидроизолации 
 • подмяна на дограма
 • подмяна на амортизирани електро, водопроводни, канализационни, отоплителни и вентилационни инсталации 
 • освежаване на стълбищните клетки и площадки. 


Специализирана е в санирането и ремонтно-възстановителни работи на метални конструкции и покривни работи на промишлени сгради.
Извършва специализирано фундиране, в частност кесонно фундиране, и сондиране в секторите на промишлеността.

Извършва всички необходими съгласувателни и разрешителни процедури.

В Дружеството е внедрена Интегрирана Система за Управление на качеството, здравословните и безопасни условия на труд и околна среда.

Утвърдените процедури спомагат на организацията за успешно реализиране на процесите, а именно:

 • управление на закупуването
 • входящ контрол
 • управление на несъответствията
 • взаимоотношения по време на строителството
 • контрол по време на строителството 
 • здравословни и безопасни условия на труд
 • опазване на околната среда и др.