Кратко изложение за дейноста на фирмата


ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007          Строителна фирма „Еко Стил Строй 90” ЕООД, гр.Търговище е създадена през 2012г. Твърде млада и с малко опит в бранша, смело утвърждава името си благодарение на високо квалифицираните строителни специалисти и професионалисти с огромен опит в строителството. Главен инженер и консултант е инж. Съби Стоянов Стоянов – 30 годишна практика като инженер и ръководител във всички сфери на строителството – жилищно, промишлено, административно и социално-битово, инфраструктура, линейно и подземно строителство и т.н.

          Дружеството е регистрирано в Камара на строителите в България и притежава всички групи. През 2013 г. е сертифицирана успешно по системите за управление ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, които гарантират за качествено изпълнение и управление на строителния процес, спазване изискванията по ЗБУТ и опазване на околната среда.