Кратко изложение за дейноста на фирмата


       

 Строителна фирма „Еко Стил Строй 90” ЕООД, гр.Търговище е създадена през 2012г. Твърде млада и с малко опит в бранша, смело утвърждава името си благодарение на високо квалифицираните строителни специалисти и професионалисти с огромен опит в строителството. Главен инженер и консултант е инж. Съби Стоянов Стоянов – 30 годишна практика като инженер и ръководител във всички сфери на строителството – жилищно, промишлено, административно и социално-битово, инфраструктура, линейно и подземно строителство и т.н. Дружеството е регистрирано в Камара на строителите в България и притежава всички групи.