Служители

Към денешната дата Фирмата разполага с необходимия квалифициран персонал, инженерен и управленчески кадър, от които:

  1. Специалност: „Хидромелиоративно строителство”,
  2. Специалност ЕСЕО,
  3. Специалност „ПГС”- Професионално обучение ‘’Контрольор по качеството на изпълнениете СМР’’,
  4. Специалност "Безопасност на труда"
  5. Специалност: Строителство и архитектура
  6. Специалност: Геодезия, фотограметрия и картография, обезпечаващ изпълнението на всякакви строителни дейности и при какъвто и да е обем на работа. Разполага с необходимата лека и тежка строителна механизация, притежава нужната складова база и офис.