Реализирани обекти

Възложител Фуражен Завод ООД

Назад

Възложител Фуражен Завод ООД
Склад за транспортна техника и плътна ограда с Н=2,20м с. В. Левски, общ. Търговище
ЗП=728,83м2

Назад