Реализирани обекти

Възложител: Блаконф ЕООД

Назад

Възложител Блаконф ЕООД
НАПРАВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ НА ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС НА БАЛКОНФ ЕООД“, ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА

Назад