Реализирани обекти

Възложител: КЕЯ КОМЕРС-03 ЕООД

Назад

Възложител: КЕЯ КОМЕРС-03 ЕООД
МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДО 5 ТОНА ДНЕВНО И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ
ЗП=655.556м2, РЗП=825.25м2 в УПИ V-644, кв. 3, ПИ № 73626.505.644, гр. Търговище, ул. Цар Симеон № 49, гр. Търговище

Назад