Реализирани обекти

Възложител: ВИЛДА 2015 ЕООД, гр. Търговище

Назад

Възложител "ВИЛДА 2015" ЕООД, гр. Търговище

"ЦЕХ ЗА МЕСООБРАБОТВАНЕ"

ЗП=685,90м2

Изграждане, оборудване на складови, производствени, санитарно-битови и помощни помещения за производство на мляно месо, месни заготовки, разфасовки от едър рогат добитък и свине и ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ на ЦЕХ ЗА МЕСООБРАБОТВАНЕ от електромерно табло ТЕПО-1Т+Ч до съществуваща РК №6 (ТП кв.83) до ГРТ на обекта с кабел НН тип САВТ 4х95мм2 трасето е с обща дължина 73.00м

Назад