Клиенти

Сред нашите клиенти са:

 • Алкомет АД-Шумен;
 • Държавен резерв;
 • НАП-Търговище;
 • НОЙ-Търговище;
 • Сигнализация ООД;
 • МВР-Търговище;
 • БНР;
 • Община Търговище;
 • Община Добрич;
 • МБАЛ-Шумен;
 • Битулайт;
 • ЕКО БУЛ ПАК

и много други.